prof dog 31 01

 

NYHEDER

Fuldbrugsprøver 2015

DELTAGERE

Grindsted 18. og 19. september

Prøveleder:

Mødested:
Lynghytten, Flugtskydningsbanen,
Vesterhedevej 3
7200 Grindsted.
Maks. 12 hunde.

Brian Søgaard
Tlf: 23 34 27 97
helle1964@gmail.com
 

Vordingborg 19. og 20. september

Prøveleder:

Mødested:
Søndre Led. (Jagthytten i skoven)
4771 Viemose Skov
Maks. 12 hunde
 

Kim Sjelhøj
Tlf. 24 41 94 49
ks@bacher.dk 

Vendsyssel 19. og 20. september

Prøveleder:

Mødested:
Hjallerup Jagtcenter
Kærsgård Engvej 15
9320 Hjallerup
Maks. 12 hunde
 

Steen Larsen
Tlf. 60 13 04 23
hund@service-net.dk 

Fyn 19. og 20. september

Prøveleder:

Mødested:
Det gule skyttehus v/ Tybrindskoven
Sandmarksvej 5, 5592 Ejby
Maks. 14 hunde
 

Jørgen Christensen
Tlf. 64 42 34 31 / 20 33 25 96
Ronaes_maskinstation@mail.tele.dk 

Dejbjerg 19. og 20. september

Prøveleder:

Mødested:
Uglbjergvej 8, Dejbjerg
6900 Skjern
Maks. 12 hunde.
  

Laila Bilberg
Tlf.: 2010 6917
lailabilberg@gmail.com 

Sønderjyll. 19. og 20. september

Prøveleder:

Mødested:
Savværksvej 7, 6541 Bevtoft
Max. 12 hunde

Just Mikkelsen
Tlf. 74 50 74 85 / 29 26 39 85
justm@webspeed.dk 

Skive 26. og 27. september

Prøveleder:

Mødested:
Jagthytten
Bjørnevej 25, 7800 Skive
Maks. 12 hunde

Anders Laigaard
Tlf. 97 52 68 64 / 20 92 33 07
Anders.laigaard@skolekom.dk  

Esbjerg 3. og 4. oktober

Prøveleder:

Mødested:
V. Kravensøvej
Jagthytten for enden af vejen
6710 Esbjerg V
Maks. 12 hunde
 

H. C. Clausen
Tlf. 75 26 95 64 / 26 70 33 56
hchostrup@bbsyd.dk 

Terkelsbøl 17. og 18. oktober

Prøveleder:

Mødested:
Terkelsbøl Bygaden 50
6360 Tinglev
(Terkelsbøl Lystfiskeri og Camping)
Maks 12 hunde

Allan Bredsgaard
Tlf. 21478083
ab@prof-dog.com 

 

FUME Møn 24. og 25. oktober

Prøveleder:

Mødested:
Kommer senere

Kun kvalificerede og inviterede hunde
kan deltage.

Christian L Olsen
Tlf. 5123 5120
chlo@vordingborg.dk 

 Adgang til prøverne har alle stambogsførte stående jagthunde, som opfylder følgende krav:

1. Præmie i åben eller brugsklasse på anerkendt dansk markprøve.
1. Præmie 400 meter remarbejde på 3 timer eller 20 timer gammelt spor på anerkendt dansk schweissprøve.

Såfremt hunden tilmeldes til afprøvning i rapportering, er det et krav, at hunden på samme schweissprøve, hvor den opnåede 1. præmie i remarbejde, har opnået 1. præmie i rapportering.
Føreren skal på hundeweb/tilmeldingsblanketten forinden prøven oplyse hvilken rapporteringsform hunden vil vise, og i hvilken form blodet skal udlægges. Afprøves hunden ikke i rapportering, tildeles
en streg ().

Regelsæt kan hentes på DJU's hjemmeside www.danskjagthundeudvalg.dk  

Disciplinerne på fuldbrugsprøverne:
1. dag: Markarbejde, vandarbejde og ræveslæb.
2. dag: Ro på post, apportering, skovarbejde og schweissarbejde.

Stambogbogscertifikat, ejerforholdsattest og vaccinationsattest skal medbringes på første prøvedag.

Tilmelding kan ske via Hundeweb eller på DJU´s tilmeldingsblanket.
Al henvendelse omkring tilmelding og tilmelding via DJU´s blanket skal ske til Fuldbrugsprøveudvalget:
Annette Laursen
Hærvejen 20
7183 Randbøl
Tlf. 75883123 / 21183123
springbjerglund@gmail.com 

Prøvegebyret på 1050,00 kr. indbetales på følgende bankkonto Reg. 2520 Konto nr . 0747183066. Føres navn skrives i " Tekst til modtagers konto " og hundens navn og prøvested skrives i " Angiv mere tekst til modtager "
Der modtages ikke check.

Sidste frist for tilmelding til prøverne er 1. september 2015 .

Efteranmeldelser modtages ikke, men er der ledige pladser på prøverne bliver disse annonceret på klubbernes hjemmesider. Hunde der opnår adgangsgivende præmiering ved prøver afholdt efter anmeldelsesfristen er undtaget fra denne regel, og vil såfremt der er plads kunne efteranmeldes.

Hundeføreren skal på hundeweb/tilmeldingsblanketten notere hvilken prøve, man helst vil deltage på, samt et alternativt prøvested.
Flyttes en hundefører på grund af overtegning, får vedkommende snarest besked herom.
Hvis en hundefører ønsker at deltage 2 gange, skal denne tilmelde 2 prøver på hundeweb eller indsende 2 tilmeldingsblanketter og 2 gange prøvegebyr.

Såfremt en hundefører opnår den ønskede præmiering på den første prøve, vil det være Fuldbrugsudvalget til stor hjælp, hvis vi modtager afmeldingen umiddelbart efter prøven.
Bemærk, at prøvegebyret for den anden prøve ikke tilbagebetales.

Besked om deltagelse på prøverne vil blive offentliggjort på henholdsvis DJU's og klubbernes hjemmesider i begyndelsen af september 2015.
Program vil blive tilsendt fra de respektive prøveledere.

På Fuldbrugsprøve Udvalgets vegne
Jan Leleu Feigh
Formand

 

 

Nyt i lokalområderne

15/12/2017 Egtved - aktiviteter
11/12/2017 Roskilde - aktiviteter
10/12/2017 Thisted - aktiviteter
06/12/2017 Slagelse - aktiviteter
06/12/2017 Herning - aktiviteter
06/12/2017 Aabenraa - aktiviteter
22/11/2017 Fyn - beretninger
22/11/2017 Fyn - aktiviteter
19/11/2017 Hobro - aktiviteter
16/10/2017 Hirtshals - aktiviteter
27/09/2017 Hirtshals - beretninger
04/09/2017 Bornholm - aktiviteter
28/08/2017 Nykøbing F - beretninger
16/08/2017 Esbjerg - aktiviteter
31/07/2017 Fredensborg - aktiviteter
Vis flere

Følg Dansk Ruhår Klub på

facebook-logo
 &
 twitter-logo