Optagelse i registeret

Du kan få din ruhårede hønsehund optaget i avls- eller championatregisteret på hjemmesiden umiddelbart efter, at den opfylder kravene til optagelse.

Det er en forudsætning for optagelse i registrene, at hundens ejer er medlem af Dansk Ruhår Klub.

Vi henter hundens resultater i DKK's Hundeweb. Hvis der mangler resultater i databasen, skal du selv kunne dokumentere, at du har opnået dem (fx med resultatbog eller diplom).

Du skal give besked til Sven-Otto, når du vil have din ruhår i ét af registrene, og når den skal slettes:
Sven-Otto Hansen
Flarumvej 11, 9940 Læsø
Telefon: 4022 5042
E-mail: avlsregister@ruhaar.dk

Send desuden et vellignende foto af hunden - digitalfotos på min. 400 kb (størrelsen er vigtig, da billedet også bringes i DRK´s årbog) som vedhæftet fil til web@ruhaar.dk  (se her hvordan du tager et godt billede af din hund).

Hunden optages også i Dansk Ruhår Klubs Årbog. Du skal indsende ovenstående inden 1. december, så kommer din hund med i årbogen det følgende år.

BEMÆRK:
Hunde, der optages i et championatregister, optages samtidig i avlsregisteret, hvis de opfylder kravene til optagelse i dette, med mindre ejeren gør opmærksom på, at dette ikke ønskes.

Registrering af championat i Dansk Kennel Klub

diverse-81
Hvis din hund bliver champion,
skal du selv sørge for at få
championatet registreret i DKK.

Hvis du er medlem af DKK, kan
du selv registrere championatet i
Hundeweb
(gælder ikke Klubchampion spor)

Ellers skal du bruge en af  blanketterne nedenfor.

Har din hund opnået et Klubchampionat spor, skal du sende ansøgningen om championatet til Lars Hansen på schweiss@ruhaar.dk

Diplomer DKSCH og KLBCHS

Hvis din ruhår bliver Dansk Sporchampion, skal du først registrere chamionatet  i DKK. 
Herefter kan du rette henvendelse til Lars Hansen, schweiss@ruhaar.dk, og bede om at få tilsendt klubbens sporchampionatdiplom.

Hvis din hund opnår et klubchampionat spor, skal du også registrere denne titel i DKK.
Klubbens diplom vil blive overrakt på den årlige generalforsamling.