Vis # 
Jørn Lund-Thomsen 60 år 07. april 2011
Heine B. Jørgensen 70 år 02. februar 2011
Tonny D. Hansen 60 år 17. januar 2011
Kurt Rosendahl 60 år. 12. januar 2011
HC Clausen 50 år 06. januar 2011
Finn Storm Jensen 70 år 25. oktober 2010
Per Svendsen 50 år 19. september 2010
Carsten Steffensen 60 år 16. august 2010
Jørgen Jensen 50 år 17. Juli 2010
Preben Pedersen 50 år 28. maj 2010
Henning Jespersen 60 år 28. maj 2010
Poul Erik Christensen 70 år 31. marts 2010
Leif Daae 70 år 28. marts 2010
Michael Haller 50 år 28. marts 2010
Christian Harbo 50 år 28. marts 2010