Meddelelser fra bestyrelsen

Bestyrelse

Formand
Torben Mørup
2138 7515
formand@ruhaar.dk

Næstformand,
2. sekretær
Eline Noiesen
2025 1810
web@ruhaar.dk

sekretaer@ruhaar.dk 

Kasserer
Søren Hecht
2049 4839
kasserer@ruhaar.dk


Klubredaktør Jagthunden,
1. sekretær
Schweisskoordinator
Lars Hansen
2030 1420
jagthunden@ruhaar.dk
sekretaer@ruhaar.dk
schweiss@ruhaar.dk 


Medlemsservice,
schweisskoordinator

Jens Toft
2921 8555
medlemsservice@ruhaar.dk 
schweiss@ruhaar.dk