Svar fra DKK's Sundhedsudvalg og ny anbefaling om samlet HD-indeks ved parring


Som nævnt i referatet fra bestyrelsesmødet den 11. januar 2010 har bestyrelsen været opmærksom på, at det med det nye HD-indeks fra Dansk Kennel Klub kan blive vanskeligt at opretholde den hidtidige anbefaling at forældredyrene sammenlagt bør have et HD-indeks på 210 eller derover.

Bestyrelsen har derfor sendt en forespørgsel til DKK's Sundhedsudvalg med henblik på at få deres anbefaling.

Vi har fået svar fra Sundhedsudvalget og nedenfor ses såvel spørgsmål som svar. Spørgsmål 1 og 2 er indsendt, inden DKK havde offentliggjort deres nye HD-indeks, mens spørgsmål 3 er indsendt som et tillægsspørgsmål efter offentliggørelsen.

Spørgsmål 1:
Kan vi forvente at opnå fremgang i racen, hvis opdrætterne følger vores anbefaling, at en avlskombination bør have et sammenlagt HD-indeks på 210 eller der over?

Svar:
Ja - I kan forvente at opnå fremgang i racen med denne anbefaling.

Spørgsmål 2:
Eller er det kun gennem at anbefale/bruge avlskombinationer, hvor begge parter har et indeks på 100 eller derover, at vi kan forvente fremgang i racen?

Svar:
Har begge avlsdyr et indeks over 100, kan der forventes en større fremgang.

Spørgsmål 3:
Hvilket sammenlagt HD-indeks for forældredyrene bør vi som minimum anbefale, således at vi kan bevare en bred avlsbasis, og samtidig sikre fremgang i racen hvad angår frekvensen af HD-frie hunde?

Svar:
Det vil på sigt være bedst at opretholde jeres anbefaling (altså samlet HD-indeks på 210 og derover, EN).

Dog kan I sænke kravet til, at summen af de to indeks bør være over 200. Dette vil dog forsinke processen, men bør naturligvis overvejes for at bevare den genetiske variation.
Dansk Ruhår Klub har et ansvar både for at sikre racens sundhed og for at bevare den genetiske variation, og bestyrelsen har derfor besluttet at anbefale, at forældredyrene ved parring sammenlagt bør have et HD-indeks på 204 eller derover (dvs. hannens HD-indeks + tævens HD-indeks = 204 eller derover).

9. februar 2010
Bestyrelsen Dansk Ruhår Klub

Bestyrelse

Formand
Jens Toft
2921 8555
formand@ruhaar.dk

Næstformand
Sekretær
Eline Noiesen
2025 1810
web@ruhaar.dk

sekretaer@ruhaar.dk 

Kasserer
Søren Hecht
2049 4839
kasserer@ruhaar.dk


Ansvar for udstilling
Ansvar for racedyst
Kaj Verner Nielsen
 2764 6127
udstilling@ruhaar.dk 


Ansvar for markprøver
Ansvar for JET-test
Kim B. Rasmussen
2299 0078
proever@ruhaar.dk