Overgang til nyt HD-indeks i DKK


Vi har en forventning om, at Dansk Kennel Klub (DKK) offentliggør deres nye HD-indeks den 1. januar 2010.

Som besluttet på bestyrelsesmødet den 24. juli 2009 går Dansk Ruhår Klub (DRK) over til at bruge det nye DKK HD-indeks så snart det er offentliggjort. DRK ophører herefter med selv at beregne HD-indeks.

Hjemmesiden opdateres som følger

Hunde i avls- og championatregister vil blive opdateret med det nye HD-indeks umiddelbart efter nytår.

Hvalpe-annoncer der optages på hjemmesiden 1. januar 2010 og herefter:
Parringen har fundet sted inden den 1.1.2010: såvel det nye DKK-indeks som det tidligere DRK-indeks bliver oplyst.
Parringen har fundet sted den 1.1.2010 og herefter: det nye DKK-indeks bliver oplyst.

Hvalpe annoncer optaget på hjemmesiden inden den 1. januar 2010: såvel det nye DKK-indeks som det tidligere DRK-indeks bliver oplyst.

Annoncer med lidt ældre ruhår til salg: opdateres med det nye DKK-indeks.

DRK anbefaler fortsat, at en avlskombination har et sammenlagt HD-indekstal (hannens HD-indekstal + tævens HD-indekstal) på 210 eller der over.


Adgang til indeks-oplysninger

Ved overgangen til det nye HD-indeks lægger DKK det ind i Hundeweb, hvilket betyder, at kun medlemmer af DKK har adgang til det.

Er du medlem af DRK, men ikke af DKK, kan du få din hunds HD-indeks oplyst ved at sende en mail med din hunds navn og stambogsnummer til Børge Hansen aarbog@ruhaar.dk 

Læs om det nye indeks her (artikel fra Hunden, nr. 12, december 2009)

16. december 2009
Bestyrelsen Dansk Ruhår Klub

Bestyrelse

Formand
Jens Toft
2921 8555
formand@ruhaar.dk

Næstformand
Sekretær
Eline Noiesen
2025 1810
web@ruhaar.dk

sekretaer@ruhaar.dk 

Kasserer
Søren Hecht
2049 4839
kasserer@ruhaar.dk


Ansvar for udstilling
Ansvar for racedyst
Kaj Verner Nielsen
 2764 6127
udstilling@ruhaar.dk 


Ansvar for markprøver
Ansvar for JET-test
Kim B. Rasmussen
2299 0078
proever@ruhaar.dk