Vedr. regler for optagelse på hvalpelisterne.


På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Dansk Kennel Klub den 7. januar blev reglerne for stambogsføring og kennelmærkebestemmelserne ændret med virkning fra 9. januar 2011. Samtidig bliver DKK's etiske regler til anbefalinger. Læs mere her

Det sidste kan få nogle konsekvenser for DRK's regler for optagelse på vores hvalpelister. Det gælder punkt 6, 7, 8, 9 og 10. Da bestyrelsen imidlertid først har mulighed for at drøfte det på møde primo februar, har vi besluttet foreløbig at åbne for muligheden for at søge dispensation til de pågældende regler. Muligheden træder i kraft dd.

Se nedenfor.

Med venlig hilsen
Eline

Du kan annoncere Hvalpe på vej og Hvalpe til salg, når
1. Opdrætteren er medlem af Dansk Ruhår Klub
2. Kuldet bliver/er registreret i Dansk Kennel Klub
3. Forældredyrene har HD-status A eller B
4. Forældredyrenes samlede HD-indeks er 186 eller derover på parringstidspunktet.
5. Forældredyrene er von Willebrand type II frie
6. Hvalpenes indavlsgrad er under 6,25 % (beregnet i 3 generationer på Hundeweb (kun adgang for medlemmer af Dansk Kennel Klub))
7. Tæven er på tidspunktet for hvalpenes fødsel ikke fyldt 8 år
8. Tæven har maks. 4 kuld registreret i DKK (eksklusive det kuld der ønskes annonceret)
9. Hannen har på parringstidspunktet ikke overskredet DKK's til enhver tid gældende matadoravlsgrænse
10. Tilmelding sker skriftligt på tilmeldingsblanket

Der kan søges dispensation til pkt. 6, 7, 8, 9, 10, men ikke til øvrige punkter. Send din ansøgning i en mail til en fra bestyrelsen, fx formand@ruhaar.dk

Bestyrelse

Formand
Jens Toft
2921 8555
formand@ruhaar.dk

Næstformand
Sekretær
Eline Noiesen
2025 1810
web@ruhaar.dk

sekretaer@ruhaar.dk 

Kasserer
Steen Langkjær
5366 7840
kasserer@ruhaar.dk


Ansvar for udstilling
Ansvar for racedyst
Kaj Verner Nielsen
 2764 6127
udstilling@ruhaar.dk 


Ansvar for markprøver
Ansvar for JET-test
Kim B. Rasmussen
2299 0078
proever@ruhaar.dk