Ændringsforslag til forslaget til nye fuldbrugsprøveregler - kort fortalt

Bestyrelsen har indsendt flere ændringsforslag til forslaget til nye fuldbrugsprøveregler til DJU's bestyrelse og fuldbrugsprøveudvalget.

Vi har i hovedtræk foreslået:

 • at omformulere kravene til karakterne i et fag. Med omformuleringerne kommer det præsterede arbejdes jagtlige værdi i højere grad i fokus
 • at indføje et afsnit med en beskrivelse af bedømmelsesgrundlaget i alle fag (dog undtaget schweissarbejdet og ræveslæbet). I forslaget lægges der vægt på, at bedømmelsen bør baseres på et gennemsnit af hundens præstationer, og hverken på den bedste eller den ringeste præstation (fx antal stødninger mod antal fugletagninger eller en apportering med et dårligt greb mod en eller flere med korrekt greb)
 • at bibeholde de nugældende regler for rapportering, dog som foreslået med nedsættelse af fagtallet fra 4 til 2, men således at der ikke er risiko for at miste en præmiegrad, hvis rapporteringen ikke lykkes
 • at en hund kan få karakteren 4 i faget "Aflægning", selvom den skifter position, blot den bliver på stedet, hvor den er sat/lagt dæk
 • at bedømmelsen af "Vandpassion" og "Effektivitet" adskilles, og vi har samtidig foreslået, at der tydeligere lægges vægt på hundens selvstændige søg i siv efter 2 af de udlagte ænder
 • at alt jagtbart vildt bør tælle med i alle fag, hvor det er praktisk muligt (fx rejsning, ro i opflugt/bortløb), og at det bør overvejes, om skud kan afgives i luften, hvis hunden rejser andet jagtbart vildt end hønsefugle/skovsneppe
 • at en hund, der ikke har haft stand for hønsefugle/skovsneppe men for andet jagtbart vildt, kan præmieres, blot kan den ikke få en 1. præmie, fordi den ikke har vist rejsning af hønsefugl/skovsneppe
 • at indføre et nyt præmieringsgrundlag, hvor der som hidtil skal opnås en bestemt karakter i fagene schweiss (remarbejde) og i ræveslæb for at få en bestemt præmiering, men ifølge vores forslag udelukkende i disse to fag. Til gengæld skal man opnå et bestemt samlet antal point i skovarbejde, i vandarbejde og i markarbejde for at få en præmiering. Det betyder, at en god præstation i fx skovarbejde ikke kan kompensere for en mindre heldig præstation i fx markarbejde.
 • flere præciseringer i regelsættet (fx at det bør være dommeren, der afgiver skud i faget "Ro på post", og ved "Aflægning" bør de to minutter, hvor hunden skal sidde/ligge selv i skoven, regnes fra det tidspunkt, hvor hunden er sat/aflagt)
 • flere præciseringer i regelsættet (fx at det bør være dommeren, der afgiver skud i faget "Ro på post", og ved "Aflægning" bør de to minutter, hvor hunden skal sidde/ligge selv i skoven, regnes fra det tidspunkt, hvor hunden er sat/aflagt)
 • dommer- og hundeførervejledninger under de fag, hvor bedømmelserne ikke sker på et ensartet grundlag landet over (fx bedømmelse af effektivitet på marken og bedømmelse af sekundering/respekt)
 • at når afprøvningen i alle lørdagens fag er afsluttet, offentliggøres karaktererne ved opslag 

Bestyrelsen siger tak til alle medlemmer, der har bidraget - skriftligt eller på anden måde.

Bestyrelsen Dansk Ruhår Klub, den 3. november 2009

Bestyrelse

Formand
Jens Toft
2921 8555
formand@ruhaar.dk

Næstformand
Sekretær
Eline Noiesen
2025 1810
web@ruhaar.dk

sekretaer@ruhaar.dk 

Kasserer
Steen Langkjær
5366 7840
kasserer@ruhaar.dk


Ansvar for udstilling
Ansvar for racedyst
Kaj Verner Nielsen
 2764 6127
udstilling@ruhaar.dk 


Ansvar for markprøver
Ansvar for JET-test
Kim B. Rasmussen
2299 0078
proever@ruhaar.dk