Registrering af Unghundetest resultater i Dansk Kennel Klub

Regelsættet for DRK's Unghundetest har været til behandling i DKK's bestyrelse, der ikke kunne godkende reglerne i deres nuværende form. Hvis resultatet fremover skal registreres i DKK, kræver det ændringer i væsentlige dele af regelsættet (bl.a. uddannelse af vores egne Unghundetestdommere, registrering af evt. tand- eller bidfejl).
 
DRK's bestyrelse har derfor besluttet, at resultatet herefter ikke bliver registreret i DKK.
Beslutningen har ingen konsekvenser for afvikling af testen eller for registrering af resultaterne i øvrigt. Disse registreres som tidligere i DRK's egen database, i klubbens årbog og på hjemmesiden under "Avlsresutater" samt på hunde optaget i avls- og championatregistre, ligesom der som tidligere udleveres diplom til testdeltagerne.

Testdeltagere kan få gebyret tilbagebetalt, hvis de ikke ønsker at deltage på de ændrede vilkår. Kontakt Børge Hansen tlf.: 6612 3014 eller aarbog@ruhaar.dk

Bestyrelsen den 7. juli 2009

Bestyrelse

Formand
Jens Toft
2921 8555
formand@ruhaar.dk

Næstformand
Sekretær
Eline Noiesen
2025 1810
web@ruhaar.dk

sekretaer@ruhaar.dk 

Kasserer
Steen Langkjær
5366 7840
kasserer@ruhaar.dk


Ansvar for udstilling
Ansvar for racedyst
Kaj Verner Nielsen
 2764 6127
udstilling@ruhaar.dk 


Ansvar for markprøver
Ansvar for JET-test
Kim B. Rasmussen
2299 0078
proever@ruhaar.dk