Ekstraordinær generalforsamling den 21. april 2012


Der er indkommet forslag til ændring af klubbens love til den ordinære generalforsamling . Vedtagelse af ændringer af klubbens love kræver, at 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for disse, og da bestyrelsen ikke forventer, at helt så mange deltager på klubbens generalforsamling den 21. april 2012, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringer af klubbens love kan vedtages med simpelt flertal (se §9, stk 5).

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes umiddelbart efter ordinære generalforsamling - se her

Alle indkomne forslag offentliggøres, når tidsfristen for indsendelse er udløbet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen 

Bestyrelse

Formand
Jens Toft
2921 8555
formand@ruhaar.dk

Næstformand
Sekretær
Eline Noiesen
2025 1810
web@ruhaar.dk

sekretaer@ruhaar.dk 

Kasserer
Søren Hecht
2049 4839
kasserer@ruhaar.dk


Ansvar for udstilling
Ansvar for racedyst
Kaj Verner Nielsen
 2764 6127
udstilling@ruhaar.dk 


Ansvar for markprøver
Ansvar for JET-test
Kim B. Rasmussen
2299 0078
proever@ruhaar.dk