Diplomer DKSCH og KLBCHS


Da DKK har ændret deres procedure og ikke længere giver klubben besked, når der registreres et Dansk Sporchampionat, har vi også været nødsaget til at ændre vores procedure for udstedelse af klubbens diplomer.

Hvis din ruhår bliver Dansk Sporchampion, skal du først registrere chamionatet  i DKK. Herefter kan du rette henvendelse til Lars Hansen, schweiss@ruhaar.dk, og bede om at få tilsendt et sporchampionatdiplom.

Hvis din hund opnår et klubchampionat spor, skal du også registrere denne titel i DKK. Klubbens diplom vil blive overrakt på den årlige generalforsamling.  

Bestyrelse

Formand
Jens Toft
2921 8555
formand@ruhaar.dk

Næstformand
Sekretær
Eline Noiesen
2025 1810
web@ruhaar.dk

sekretaer@ruhaar.dk 

Kasserer
Søren Hecht
2049 4839
kasserer@ruhaar.dk


Ansvar for udstilling
Ansvar for racedyst
Kaj Verner Nielsen
 2764 6127
udstilling@ruhaar.dk 


Ansvar for markprøver
Ansvar for JET-test
Kim B. Rasmussen
2299 0078
proever@ruhaar.dk