Udstillingsudvalg


Dansk Ruhår Klub har fået nyt udstillingsudvalg. Medlemmerne er: Anne Palmelund (formand), Hardy Iversen og Axel Hansen. Sidstnævnte er desuden DRK's repræsentant i FJD's Udstillingskommité.

Bestyrelsen siger tak, fordi I vil være med i udvalget, og vi glæder os til det fremtidige samarbejde. 

Venlig hilsen
Bestyrelsen 

Bestyrelse

Formand
Jens Toft
2921 8555
formand@ruhaar.dk

Næstformand
Sekretær
Eline Noiesen
2025 1810
web@ruhaar.dk

sekretaer@ruhaar.dk 

Kasserer
Søren Hecht
2049 4839
kasserer@ruhaar.dk


Ansvar for udstilling
Ansvar for racedyst
Kaj Verner Nielsen
 2764 6127
udstilling@ruhaar.dk 


Ansvar for markprøver
Ansvar for JET-test
Kim B. Rasmussen
2299 0078
proever@ruhaar.dk