Oplæg til drøftelse på generalforsamlingen

Én eller to slags stambøger?

DKK har oplevet et fald i antallet af registrerede hunde. Det vil de gøre noget ved, for det betyder også faldende indtægter.

På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde mener DKK at have fået mandat til at give "al magten" tilbage til opdrætterne for alle racer og stort set fjerne alle alvsrestriktioner og i stedet gøre dem til anbefalinger.

Dette gælder for alle racer – også for den ruhårede hønsehund, desuagtet at næsten alle ruhårede hønsehunde bliver registreret i DKK, og at vi dermed ikke en del af problemstillingen med det faldende antal registreringer!

DKK har besluttet, at en opdrætter undtagelsesvis kan benytte en hund med HD grad D eller E i avl, hvis opdrætteren vurderer at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B).

Vi har været til noget, der skulle ligne en forhandling med DKK, fordi bestyrelsen i DRK ikke ønsker, at hunde med HD-status D og E skal kunne benyttes i avlen. Vores argumenter var bl.a.:

• den ruhårede hønsehund er som brugshund afhængig af et godt og sundt bevægeapparat
• den ruhårede hønsehund er en stor race og avlsgrundlaget bredt, hvorfor en ruhår med HD aldrig kan bidrage positivt til racen
• DRK har i mange år arbejdet aktivt for at nedbringe frekvensen af HD hos ruhårede hønsehunde og finder at ophævelsen af HD-avlsrestriktionerne er et dårligt signal at udsende.

Det gjorde ikke synderligt indtryk på DKK's forretningsudvalg, og den nuværende avlsrestriktion gældende for ruhår med HD-status D og E bliver ophævet medio maj 2013. Det skal dog nævnes, at DKK har imødekommet vores ønske om at bevare kravet om HD-fotografering inden parring, og at bevare kravet om at forældredyrene skal være von Willebrand-fri.

DKK har nu indført to slags stambøger. En basis stambog til de hvalpe, hvor avlsrestriktionerne hos forældredyrene er opfyldt, og som gør at hunden blot er registreret i DKK. Og en basis plus stambog, hvor såvel avlsrestriktioner som avlsanbefalinger fastsat af specialklubben og DKK er opfyldt. Denne stambog får en påtegning: "Denne hund er avlet efter Dansk Ruhår Klub's og Dansk Kennel Klub's avlsanbefalinger".

Avlsanbefalingerne kan fx være HD-frie forældredyr, krav til HD-indeks, krav til brugsprøver eller udstillingsresultater, blot skal det være forhold som DKK kan kontrollere.

På den kommende generalforsamling skal vi derfor drøfte, om vi ønsker én eller to stambøger.
Det er ingen hemmelighed, at vi i bestyrelsen grundlæggende ikke ønsker to stambøger. Men vi ønsker på den anden side heller ikke at stimulere til avl på ruhår med HD, og derfor vil vi gerne drøfte spørgsmålet med medlemmerne.

På generalforsamlingen d. 20. april har DU mulighed for at give dit besyv med. En basis stamborg eller en basis stambog og en basis plus stambog? That's the question.

Bestyrelsen
Dansk Ruhår Klub

Bestyrelse

Formand
Jens Toft
2921 8555
formand@ruhaar.dk

Næstformand
Sekretær
Eline Noiesen
2025 1810
web@ruhaar.dk

sekretaer@ruhaar.dk 

Kasserer
Søren Hecht
2049 4839
kasserer@ruhaar.dk


Ansvar for udstilling
Ansvar for racedyst
Kaj Verner Nielsen
 2764 6127
udstilling@ruhaar.dk 


Ansvar for markprøver
Ansvar for JET-test
Kim B. Rasmussen
2299 0078
proever@ruhaar.dk