Ændret krav til optagelse i avlsregister

Det blev på generalforsamlingen den 20.april 2013 vedtaget, at kravet til udstillingspræmiering ændres til:

"Mindst very good i åben klasse eller brugshundeklassetildelt efter at hunden er fyldt 2 år. Præmieringen skal være opnået på enten FJDs eller en af Dansk Ruhår Klub arrangeret udstilling."

Ændringen trådte i kraft den 20. april 2013.

Bestyrelse

Formand
Jens Toft
2921 8555
formand@ruhaar.dk

Næstformand
Sekretær
Eline Noiesen
2025 1810
web@ruhaar.dk

sekretaer@ruhaar.dk 

Kasserer
Søren Hecht
2049 4839
kasserer@ruhaar.dk


Ansvar for udstilling
Ansvar for racedyst
Kaj Verner Nielsen
 2764 6127
udstilling@ruhaar.dk 


Ansvar for markprøver
Ansvar for JET-test
Kim B. Rasmussen
2299 0078
proever@ruhaar.dk