Ekstraordinær generalforsamling

Dansk Ruhår Klub afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag den 19. juni kl. 19.00 i Transportcenteret i Vejle, Torvet 20, 7100 Vejle.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af 3 stemmetællere
3. Indkomne forslag

Der er indkommet ét forslag, forslagsstiller Hans Bilde Sellerup:

Optagelse i avlsregisteret
Kravet til udstillingspræmiering for at kunne optages i avlsregisteret:
En 1.præmie eller mindst very good i åben klasse eller brugshundeklasse på en anerkendt FCI. udstilling efter at hunden er fyldt 2 år.
Forslaget træder i kraft ved vedtagelsen.

Bestyrelse

Formand
Jens Toft
2921 8555
formand@ruhaar.dk

Næstformand
Sekretær
Eline Noiesen
2025 1810
web@ruhaar.dk

sekretaer@ruhaar.dk 

Kasserer
Søren Hecht
2049 4839
kasserer@ruhaar.dk


Ansvar for udstilling
Ansvar for racedyst
Kaj Verner Nielsen
 2764 6127
udstilling@ruhaar.dk 


Ansvar for markprøver
Ansvar for JET-test
Kim B. Rasmussen
2299 0078
proever@ruhaar.dk