Valget til bestyrelsesposten i DKK

Der har gennem tiderne været tradition for, at FJD har støttet kandidater til bestyrelsesvalget i DKK. FJD kan nemlig ikke indstille kandidater, det kan alene medlemmer af DKK, ifølge vedtægterne. Den engelske gruppe deres kandidat og den kontinentale gruppe deres kandidat. Der står ingen steder i aftalen om samarbejdet i FJD, at FJD partout skal støtte en kandidat. Men det er jo altid godt, når man har kunnet det.

I forbindelse med det kommende valg har det ikke været muligt, idet vi i DRK's bestyrelse ikke under nogen omstændigheder har kunnet støtte Henrik Raae Andersens kandidatur.

Og det er der rigtig mange grunde til. Derfor har jeg på vegne af DRK og som medlem af DKK indstillet Conni Jakobsen til den ledige post efter Søren Hecht.

Når vi ikke kan støtte HRA er det bl.a. på grund af talrige oplevelser i FJD herunder hele processen om at finde en egnet kandidat til DKK. Det forgik på et ekstra ordinært møde i den kontinentale gruppe lige før deadline for kandidater, og hvor HRA i øvrigt inden havde meddelt, at han ønskede at stoppe som formand for FJD af familiære grunde, hvilket man kun kan have stor forståelse for.

Særligt i øjefaldende har været HRA's udfald mod DJU og DJ og mangel på samarbejde med omtalte.

Vi mener i DRK ikke, at HRA har de kvaliteter, vi forventer af et bestyrelsesmedlem i DKK, der kræver store kommunikative og samarbejdende evner.

I DRK er vi ikke udemokratiske og følger altid de spilleregler, der gælder for love og aftaler.
Men vi bryder gerne traditioner og gamle vaner, når det er til gavn for sagen.
Det er det desværre i denne sag.

Vi kan fra bestyrelsens side kun opfordre til, at man stemmer på Conni Jakobsen.

Venlig hilsen
Torben Mørup
Formand

Bestyrelse

Formand
Jens Toft
2921 8555
formand@ruhaar.dk

Næstformand
Sekretær
Eline Noiesen
2025 1810
web@ruhaar.dk

sekretaer@ruhaar.dk 

Kasserer
Søren Hecht
2049 4839
kasserer@ruhaar.dk


Ansvar for udstilling
Ansvar for racedyst
Kaj Verner Nielsen
 2764 6127
udstilling@ruhaar.dk 


Ansvar for markprøver
Ansvar for JET-test
Kim B. Rasmussen
2299 0078
proever@ruhaar.dk