Mangler der sider i din årbog?

Det har desværre vist sig, at der i nogle eksemplarer af DRK's årbog 2015 mangler sider.

Vi har kendskab til, at det er siderne 224-257.

Der er i skrivende stund ganske få som har oplyst om de manglende sider.

Men måske er fejlen mere omfattende og for at finde ud af det, beder vi modtagerne af årbøgerne om at tjekke sidetallene.

Hvis du har modtaget en defekt årbog, så giv venligst besked til John Vinsbøl email: jpvi@sceu.dk  tlf.: 2888 5173

Bestyrelse

Formand
Jens Toft
2921 8555
formand@ruhaar.dk

Næstformand
Sekretær
Eline Noiesen
2025 1810
web@ruhaar.dk

sekretaer@ruhaar.dk 

Kasserer
Søren Hecht
2049 4839
kasserer@ruhaar.dk


Ansvar for udstilling
Ansvar for racedyst
Kaj Verner Nielsen
 2764 6127
udstilling@ruhaar.dk 


Ansvar for markprøver
Ansvar for JET-test
Kim B. Rasmussen
2299 0078
proever@ruhaar.dk