Vi har brug for din hjælp!

Ligger du inde med gode billeder af ruhår på jagt, ruhår i familien, ruhår i alle mulige situationer, så kan vi muligvis bruge dem på Dansk Ruhår Klubs nye hjemmeside.

Vi søger billeder af god kvalitet og i høj opløsning, men send hvad du har, og så finder vi selv de bedste frem.

Du skal sende billederne til Eline på web@ruhaar.dk

Når du sender billederne, giver du Dansk Ruhår Klub tilladelse til at bruge billederne på hjemmesiden og andre medier. Dansk Ruhår Klub forbeholder sig ret til ikke at bruge de fremsendte billeder.

Kom frisk, vi skal da have en flot ny hjemmeside!

De bedste hilsner
Eline

Bestyrelse

Formand
Jens Toft
2921 8555
formand@ruhaar.dk

Næstformand
Sekretær
Eline Noiesen
2025 1810
web@ruhaar.dk

sekretaer@ruhaar.dk 

Kasserer
Steen Langkjær
5366 7840
kasserer@ruhaar.dk


Ansvar for udstilling
Ansvar for racedyst
Kaj Verner Nielsen
 2764 6127
udstilling@ruhaar.dk 


Ansvar for markprøver
Ansvar for JET-test
Kim B. Rasmussen
2299 0078
proever@ruhaar.dk