Arbejdet med ny struktur FJD-DJ-DKK

Den 31.01 17 blev Frank Elmer og undertegnede inviteret til et møde i DKK. På mødet deltog repræsentanter for DJ – DKK og FJD.

På mødet blev det besluttet at nedsætte et ad-hoc-udvalg, der fik til opgave, at undersøge muligheden for, at udvikle – forenkle – smidiggøre – og billiggøre arbejdet omkring den stående jagthund.
Ad-hoc-udvalget fik Direktør Jens Glavind som formand. FJD indstillede Ole Dahl Madsen som medlem af udvalget.

Den 21.06.17 blev rapporten/analysen forelagt de tre organisationer. Det blev besluttet at forelægge DJU analysen for de tre organisationers bestyrelser.

DKK afholder møde den 14.08.17 og DJ den 29.08.17.

FJD afholdt bestyrelsesmøde den 9.08.17. På mødet blev det enstemmigt besluttet, at arbejdet med analysen skal fortsætte. Der vil blive nedsat udvalg, der b.la. skal arbejde med en grundig analyse af økonomi – vedtægter og organisation.

Det er vigtigt at understrege, at det FJDs bestyrelse har taget stilling er: At fortsætte arbejdet med analysen.

Tidsrammen for igangsætning af en ny struktur løber til udgangen af 2018. Indtil en ny struktur er vedtaget fortsætter den nuværende struktur.

Formand for FJD
Christian Johansen

SE ANALYSEN HER

Bestyrelse

Formand
Jens Toft
2921 8555
formand@ruhaar.dk

Næstformand
Sekretær
Eline Noiesen
2025 1810
web@ruhaar.dk

sekretaer@ruhaar.dk 

Kasserer
Steen Langkjær
5366 7840
kasserer@ruhaar.dk


Ansvar for udstilling
Ansvar for racedyst
Kaj Verner Nielsen
 2764 6127
udstilling@ruhaar.dk 


Ansvar for markprøver
Ansvar for JET-test
Kim B. Rasmussen
2299 0078
proever@ruhaar.dk