Forslag til revision af fuldbrugsprøvereglerne

Dansk Ruhår Klub´s bestyrelse har valgt at fremlægge Fuldbrugsprøveudvalgets (FUV) forslag til revision af fuldbrugsprøvereglerne.

Da mange af vores medlemmer deltager, dømmer eller hjælper på fuldbrugsprøverne vil vi gerne give vores medlemmer mulighed for at læse og kommentere FUV´s forslag.

Der er d.d. ikke sat nogen tidsplan eller deadline for behandling af forslaget, men kom gerne allerede nu med jeres synspunkter til bestyrelsen.

DRK´s bestyrelse.

Bestyrelse

Formand
Jens Toft
2921 8555
formand@ruhaar.dk

Næstformand
Sekretær
Eline Noiesen
2025 1810
web@ruhaar.dk

sekretaer@ruhaar.dk 

Kasserer
Søren Hecht
2049 4839
kasserer@ruhaar.dk


Ansvar for udstilling
Ansvar for racedyst
Kaj Verner Nielsen
 2764 6127
udstilling@ruhaar.dk 


Ansvar for markprøver
Ansvar for JET-test
Kim B. Rasmussen
2299 0078
proever@ruhaar.dk