Arbejdet med DJU-analysen

De tre organisationer DJ – DKK og FJD har i dag den 12.09.17 afholdt et møde.

Formålet med mødet var, at drøfte det videre arbejde med DJU analysen.

Deltagerne bekræftede, at de ønsker at gå videre med arbejdet i henhold til den forertagne DJU analyse.

Der blev nedsat et økonomianalyseudvalg bestående af to personer fra hver organisation. Ole Dahl Madsen fra FJD blev valgt som tovholder på arbejdet.

Udvalget forelægger analysen for organisationerne den 3.10.17.

Med venlig hilsen
Christian Johansen.
Formand FJD

Bestyrelse

Formand
Jens Toft
2921 8555
formand@ruhaar.dk

Næstformand
Sekretær
Eline Noiesen
2025 1810
web@ruhaar.dk

sekretaer@ruhaar.dk 

Kasserer
Søren Hecht
2049 4839
kasserer@ruhaar.dk


Ansvar for udstilling
Ansvar for racedyst
Kaj Verner Nielsen
 2764 6127
udstilling@ruhaar.dk 


Ansvar for markprøver
Ansvar for JET-test
Kim B. Rasmussen
2299 0078
proever@ruhaar.dk