Jubilæumsfonden af 2003

Repræsentanter fra Jubilæumsfonden af 2003 var d. 11.5. 2011 samlet til møde med formand Torben Mørup. Fonden var repræsenteret af Børge Møller Jensen, Laust Lyngø, kontaktmand i område Hirtshals Jesper Kjærulf og fra område Hobro Carsten Jacobsen.

Deltagerne på mødet er enige om, at fonden nedlægges pr. dags dato. Senest 1. august 2011 vil der foreligge et endeligt regnskab udarbejdet af Børge Møller Jensen og Laust Lyngø. Det seneste regnskab pr. 30 november 2010 viser indestående på konto i Sparekassen Vendsyssel på 21.610,11 kr. og et opgjort varelager (salgspris) på 19.223,00 kr. I alt er formuen opgjort til 43.277,91 kr. DRK's revisorer har revideret regnskabet.

Til fremlæggelsen af det endelige regnskab deltager samtlige "administratorer" og fra DRK's bestyrelse formand og kasserer. Prisen for varelageret aftales med foreningens kasserer. Overskuddet fra fonden fordeles ligeligt mellem de to implicerede områder.

12.5. 2011
Torben Mørup

Bestyrelse

Formand
Jens Toft
2921 8555
formand@ruhaar.dk

Næstformand
Sekretær
Eline Noiesen
2025 1810
web@ruhaar.dk

sekretaer@ruhaar.dk 

Kasserer
Søren Hecht
2049 4839
kasserer@ruhaar.dk


Ansvar for udstilling
Ansvar for racedyst
Kaj Verner Nielsen
 2764 6127
udstilling@ruhaar.dk 


Ansvar for markprøver
Ansvar for JET-test
Kim B. Rasmussen
2299 0078
proever@ruhaar.dk