Har du lyst til at dømme apporteringsprøver?

Klubben har modtaget nedenstående henvendelse fra DJU. Hvis det har din interesse, så bedes du snarest meddele dette til formand Torben Mørup formand@ruhaar.dk el. 2138 7515.

Til Specialklubbernes formænd.

Vedr.: Ny uddannelse af apporteringsdommere

Som det er fremgået af referaterne fra DJUs bestyrelsesmøder, har DJUs bestyrelse vedtaget at igangsætte en ny uddannelse for dommere, som skal kunne dømme DJUs anerkendte apporteringsprøve og Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøve.

Kravet til kandidaterne er, at de skal have bestået én af nævnte prøver med en hund, de selv har dresseret. Kandidaterne skal naturligvis også leve op til de etiske krav, som gælder for markprøvedommere.

Kandidaterne vil blive indkaldt til et aspirantkursus, og skal derefter gå som aspirant på de to prøver.

På nuværende tidspunkt har DJUs sekretariat kun modtaget 3 forslag til aspiranter.

Såfremt specialklubben har nogle emner, bedes disse sendt til DJUs sekretariat senest den 1. september 2011.

Med venlig hilsen

Aage Stenhøj Jørgensen
Sekretær

Bestyrelse

Formand
Jens Toft
2921 8555
formand@ruhaar.dk

Næstformand
Sekretær
Eline Noiesen
2025 1810
web@ruhaar.dk

sekretaer@ruhaar.dk 

Kasserer
Søren Hecht
2049 4839
kasserer@ruhaar.dk


Ansvar for udstilling
Ansvar for racedyst
Kaj Verner Nielsen
 2764 6127
udstilling@ruhaar.dk 


Ansvar for markprøver
Ansvar for JET-test
Kim B. Rasmussen
2299 0078
proever@ruhaar.dk