Ekstra schweissprøve?


Er der behov for det, vil DRK forsøge at afholde en ekstra schweissprøve i Randbøl den fredag 21. oktober 2011.

Personer, der har ageret som prøveleder, stifinder, hjælper eller dommer i løbet af året vil få fortrinsret til denne prøve, men alle andre er selvfølgelig også velkomne.

Men inden vi sætter hele maskineriet i gang, vil vi gerne vide om der overhovedet er et behov. Er du interesseret så venligst send en mail til medlemsservice@ruhaar.dk, om hvilken sportype du ønsker - gerne inden for de næste 14 dage.

Er behovet der, gennemfører vi prøven, og er efterspørgslen større, end vi kan klare det i Randbøl, vil vi forsøge at afvikle endnu en prøvet et andet sted.

Bestyrelse

Formand
Jens Toft
2921 8555
formand@ruhaar.dk

Næstformand
Sekretær
Eline Noiesen
2025 1810
web@ruhaar.dk

sekretaer@ruhaar.dk 

Kasserer
Steen Langkjær
5366 7840
kasserer@ruhaar.dk


Ansvar for udstilling
Ansvar for racedyst
Kaj Verner Nielsen
 2764 6127
udstilling@ruhaar.dk 


Ansvar for markprøver
Ansvar for JET-test
Kim B. Rasmussen
2299 0078
proever@ruhaar.dk