Medlem i Dansk Ruhår Klub

Som medlem

  • kan du deltage i aktiviteterne i kontaktområderne
  • kan du deltage i mark-, schweiss-, apporterings- og fuldbrugsprøver samt udstillinger
  • får du 6 gange årligt tilsendt medlemsbladet Jagthunden. Bladet udgives af FJD. (Hvis du ikke modtager bladet, skal du kontakte kassereren kasserer@ruhaar.dk ).
  • får du adgang til at læse Dansk Ruhår Klubs Årbog, der indeholder en komplet oversigt over alle foreningens aktiviteter og samtlige resultater opnået i årets løb
  • kan du annoncere hvalpe til salg gennem klubbens hvalpeformidling
  • får du betydelig rabat ved stambogsføring af hvalpe i Dansk Kennel Klub, hvis du ikke allerede er medlem af denne
  • kan du få optaget links fra www.ruhaar.dk til din egen private hjemmeside


Du kan melde dig ind i Dansk Ruhår Klub her (du skal betale med dankort) eller ved at kontakte klubbens kasserer Søren Hecht kasserer@ruhaar.dk.

Kontingent

   
A-medlemmer kr. 440  
A-medlemmer - nye medlemmer kr. 0 Hvis du ikke tidligere har været medlem af klubben, får du første års medlemskab gratis.
B-medlemmer kr. 350 B medlemskab er for personer, der i forvejen er medlem af en anden specialklub for stående jagthund under FJD. Bladet Jagthunden modtages derfor ikke fra Dansk Ruhår Klub..
Familiemedlemmer kr. 220 Ægtefæller og hjemmeboende børn kan i tilslutning til et fuldt betalende medlem opnå medlemskab til nedsat pris. Familiemedlemmer får ikke tilsendt tidsskriftet Jagthunden.
Pensionister kr. 220 Pensionister skal være fyldt 70 år på tidpunktet for opkrævningen. Opfylder du dette kriterium, skal du henvende dig personligt til kassereren og oplyse fødselsdato.

Juniorer

 

 

 

 

kr. 220

 

 

 

 

Juniormedlemskab er til dig, der på indmeldelsesdagen ikke er fyldt 25 år. Du skal desuden have selvstændig bolig, som bladet Jagthunden kan sendes til. Opfylder du kriterierne skal du henvende dig til kassereren og oplyse fødselsdato.
Rykkergebyr ved for sen indbetaling kr. 50  


Indbetaling af kontingent

Af hensyn til klubbens økonomi og for at lette administrationen bedes indbetalingen foretaget senest 1. februar. Ved rettidigt indbetaling spares klubben for yderligere administration på af-/tilmelding af tidsskriftet Jagthunden.

Ved indbetaling efter 1. februar pålægges et omkostningsbestemt gebyr på 50,- kroner.

Beløbet skal være indbetalt, for at medlemskabet er gyldigt.

Oprettelsesgebyr for nye medlemmer er kr. 10 + kontingent.

Kontingent kan indbetales i
Danske Bank
Reg.nr. 3170
Konto: 553 0148
IBAN: DK 11 3000 0005 5301 48
SWIFT - BIC: DABADKKK

Adresseændringer

Adresseændringer bedes meddelt klubbens kasserer senest den 10. i måneden for ændringen.

Udmeldelse

Udmeldelse af Dansk Ruhår Klub bedes meddelt klubbens kasserer senest den 10. februar, da dette vil lette arbejdsgangen betydeligt.

Bestyrelse

Formand
Jens Toft
2921 8555
formand@ruhaar.dk

Næstformand
Sekretær
Eline Noiesen
2025 1810
web@ruhaar.dk

sekretaer@ruhaar.dk 

Kasserer
Steen Langkjær
5366 7840
kasserer@ruhaar.dk


Ansvar for udstilling
Ansvar for racedyst
Kaj Verner Nielsen
 2764 6127
udstilling@ruhaar.dk 


Ansvar for markprøver
Ansvar for JET-test
Kim B. Rasmussen
2299 0078
proever@ruhaar.dk