DKK's etiske regler for avl

Overholder du DKK's etiske regler for avl?

 • Det påhviler enhver, der udvælger en hund til opdræt, at vurdere, om avlsdyret fysisk og mentalt er egnet til avl.
 • De må i avlen kun anvendes hunde, der kan parre sig naturligt samt føde og opfostre hvalpe på naturlig vis.
 • En tæve må ikke indgå i avlen, før den er fuldt udviklet.
  DRK anbefaler, at hunde under 2 år ikke bruges i avlen.
 • En tæve må maksimalt have 5 kuld i sin levetid - og sidste kuld inden tæven fylder 8 år. Efter 2 kuld skal tæven have en pause, så mindst én løbetid ikke udnyttes til parring.
 • Hunde med arvelige defekter bør ikke anvendes i avl. Parringer, der har givet hvalpe med alvorlige defekter, må ikke gentages.
 • Parring mellem hunde nærmere beslægtet end fætter-kusine skal undgås. Det betyder, at en indavlskoefficient større end 6,25 % ikke må overskrides.
 • Avl, hvor enkelte hunde antalsmæssigt dominerer avlen inden for en race, skal undgås.
  Kommentar: I DKK's Hundedatabase kan du se den aktuelle matatoravls-grænse samt antallet af de enkelte hundes afkom. Tast hundens registreringsnummer ind, gå til Hvalpe -> Hvalpestatistik.
 • Så længe hvalpen er i opdrætterens varetægt, skal denne sikre hvalpene en fysisk og mentalt god opvækst, herunder en god prægning.
 • Opdrætteren skal give hvalpekøberne fyldestgørende oplysninger om forældredyrene og om racens egenskaber og behov.
 • Både opdrætter og hanhundeejer bør følge afkommets udvikling til voksne hunde og derudfra løbende vurdere deres avlsdyr.

Bemærk venligst: Gentagne og/eller markante tilsidesættelser af DKK's etiske anbefalinger vil medføre begrænsninger i en hunds avlsret - evt. nedlæggelse af avlsforbud - i henhold til DKK`s stambogsføringsreglers pkt. 11.