Medlemsbladet "Jagthunden"

Jagthunden" er FJD´s medlemsblad. Som medlem af Dansk Ruhår Klub modtager du bladet 6 gange om året.

Har du et indlæg til Jagthunden, fx en beretning fra jagt, træning, prøve eller andet med din ruhår, skal du sende dette på mail til klubredaktøren jagthunden@ruhaar.dk. Du er også velkommen til at indsende synspunkter, debatindlæg, etc.

Resultater fra diverse prøver bringes kun i meget begrænset omfang - følg i stedet med her på hjemmesiden.


Når du sender materiale ind
  • Send venligst dit indlæg som en vedhæftet fil i et word-dokument skrevet med Times New Roman 12 pt.
  • Undlad alle mulige symboler og andre finurligheder.
  • En spalte svarer til ca. 2800 tegn (incl. mellemrum), og der er plads til 3 spalter på een side.
  • Billeder modtages meget gerne, men kvaliteten skal være god, og opløsningen så høj som mulig.

 
Deadlines 2013
Deadline

Jagthunden udkommer

30. december 2012
15. februar
28. februar 2013 15. april
1. maj 2013 15. juni
24. juni 2013 15. august
31. august 2013 15. oktober
31. oktober 2013 15. december

Jagthunden

diverse-24
 
Ved adresseændringer eller
ved reklamationer over
at du ikke modtager bladet,
skal du rette henvendelse til
DRK´s kasserer
Søren Hecht
kasserer@ruhaar.dk