Du kan påvirke naturpolitikken

Danmarks Jægerforbund er ved at udforme et nyt natursyn – RASKnatur
Du kan være med til at påvirke beslutningstagerne ved at gå ind på DJs hjemmeside og udfylde et spørgeskema. Her har du også mulighed for at give udtryk for dit syn på, hvad der kan gavne markvildtet.
Brug et par minutter på spørgsmålene og vær med til at præge fremtiden.
Klik her...

Link: http://www.jaegerforbundet.dk/page1909.aspx