Test af JET1

 Dansk Ruhår Klub har de sidste par år arbejdet intenst med at få rammerne omkring Jagt Egnetheds Testen på plads. 

Vi er nu klar til at teste JET 1. Formålet med denne test er at se om vore tanker og ideer også fungerer i praksis. Denne test er første del af en Jagt Egnetheds Uddannelse som består af 3 enheder. I JET 1 som vi ser nu, skal hunden vise at den kan samarbejde med fører, har grundlæggende jagtforståelse, en smule dressur, kan håndtere simpel apportering og kan være sammen med andre hunde og jægere.

JET 2 som kommer senere vil indholde mere efterskudsarbejde - også på vand. Sidste del er fuldbrugsprøven som vi kender den i dag.

Og hvad går JET1 så ud på:
Vi skal se hundene arbejde alene og parvis. De skal arbejde på store arealer, små arealer og i forskellige terræntyper. De skal vise at de vil gå på jagt sammen med deres fører. De skal være samarbejdsvillige.
Vi vil se at de magter en simpel apporterings opgave. At de kan forholde sig roligt under jagt og sammen med andre hunde. Vi vil også se, at de er skudfaste og har et minimum af dressur.

Så har du lyst til at se Dansk Ruhår Klubs nye JET 1 har du nu muligheden. Vi har inviteret 7 hunde og deres ejere. Hundene har forskellig alder og førerne forskellig baggrund . Det bliver spændende at se hvad de vil vise os.

Kontakt område Hirtshals har tilbudt at afholde arrangementet og lægge lokaler og terræner til.

VI MØDES LØRDAG DEN. 28 FEBRUAR KL. 09.00 I JAGTHYTTEN, LANDVADBÆKVEJ 1, 9930 DRONNINGLUND

Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig. Der vil være mulighed for at bestille morgenmad og frokost. Morgenmad Kr. 25,00, frokost (grillmad med kartofler og salat) Kr. 75,00.
Tilmelding til Annette Laursen, medlemsservice@ruhaar.dk , 21183123 senest den 24/02-2015.

I tilfælde af meget sne, vil arrangementet blive aflyst.

Senere på året vil vi lave et lignende arrangement et andet sted i landet.