Dispensation skovfugleprøven

DANSK JAGTHUNDE UDVALG

Vedr.: Dispensation til adgangskravet på Skovfugleprøven.

Det kan hermed oplyses, at Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelse har vedtaget, at der i 2015 gives dispensation til adgangskravet.

Stående jagthunde, der har opnået mindst 2. præmie i åben klasse eller brugsklasse på markprøve, kan starte på en skovfugleprøve i 2015.

Med venlig hilsen
Aage Stenhøj Jørgensen
Sekretær