Indbydelse kursus for prøveledere i foråret 2016

Til Danmarks Jægerforbund, Dansk Kennel Klub, FJD og FJD’s specialklubber.

Vedr.: Indbydelse til Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) prøvelederkursus for prøveledere af markprøver og fuldbrugsprøver vedr. håndtering af udsætning af fjervildt.

Hermed indbydes til tre prøvelederkurser opdelt på landsdele jfr. nedenstående oversigt. Emnet på kurset er, hvorledes prøvelederne og deres medhjælpere skal håndtere udsætning af fjervildt på prøveterræner. Indbydelsen gælder prøveledere for markprøver og fuldbrugsprøver, som har pligt til at være bekendt med de regler og bekendtgørelser, som dette emne omhandler.

Programmet for kurset ser således ud:
En repræsentant fra DJU’s bestyrelse motiverer formålet med kurset.
Hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Jægerforbund (DJ) Jens Venø Kjellerup og jagtfaglig chef i DJ Niels Søndergaard vil instruere i følgende stof:

  • Gennemgang af nuværende regler for udsætning af fjervildt.
  • Krav til dokumentation af udsætning af fjervildt.
  • Redegørelse for konsekvenserne ved ulovlig udsætning af fjervildt.
  • Beskrivelse af mulighederne for dispensation fra udsætningsreglerne (krav til terræn, udsætning, fodring m.m.).
  • Orientering om processen forud for genforhandling af udsætningsforliget og fokusområder i den forbindelse.

Nord- og Midtjylland torsdag den 21. april 2016 kl. 19,00.
Hjallerup Jagtforenings Klubhus, Kærgård Engvej 15, 9320 Hjallerup
Kontaktperson Poul Bislev tlf. 4063 6773

Sydjylland og Fyn den 20. april 2016 kl. 19,00
Stouby Multihus, Idrætsvej 1, 7140 Stouby
Kontaktperson Anders Varming tlf. 4079 2617

Sjælland og øerne torsdag den 28. april 2016 kl. 19,00.
Køge-Herfølge Jagtforenings klubhus, Billesborgvej 42 B, 4681 Herfølge
Kontaktperson Bjarne Kleis tlf. 2214 2076

Kurset er gratis for kursisterne. Der betales en reduceret kørselsgodtgørelse på 150 kr. pr. person, som forudsætter samkørsel mellem flere kursusdeltagere. Deltagerliste udsendes via e-mail.

Tilmelding til hvert enkelt kursus (dato anføres) med opgivelse af navn, postadresse, telefonnummer og e-mailadresse sendes til Dansk Jagthunde Udvalgs sekretariat v/ Aage Stenhøj Jørgensen på e-mail stenhoej@mail.dk senest den 10. april 2016.

Da det er meget vigtigt, at alle vores prøveledere har indgående kendskab til håndteringen af det følsomme område med udsætning af fjervildt, skal jeg hermed opfordre disse til at møde op på et af de annoncerede kurser.

Med venlig hilsen på vegne af DJU’s bestyrelse
Poul Vestervang
Formand