VM for stående hunde

Følg med i VM for stående hunde på arrangementets egen hjemmeside

- og på FJD's hjemmeside