Oplysning om ungdomsklassens aldersgrænse

 Vedr.: Oplysning om ungdomsklassens aldersgrænse i indbydelser til markprøver.

Til organisationerne og specialklubberne.

Hermed gøres opmærksom på, at Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelse den 8. august 2016 vedtog at ændre Fælles Markprøve Regler § 12 stk. 1 til følgende tekst med virkning fra 1. januar 2017:

Ungdomsklasse: For hunde, der på prøvedagen er fyldt 10 måneder, og som ikke er fyldt 36 måneder.

Det kan hermed anbefales, at der i indbydelserne til organisationernes og specialklubbernes markprøver med ungdomsklasse gøres opmærksom på denne udvidelse af klassen på et år.

Reglen er indført med en prøvetid på 3 år.

Med venlig hilsen

Aage Stenhøj Jørgensen
Sekretær DJU