Jægerforbundets udmelding vedr. reorganisering af hundearbejdet

Læs Jægerforbundets udmelding vedr. reorganiseringen af hundearbejdet: http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2017/hb-forsat-fokus-pa-arbejdet-med-alle-jagthunderacer-i-dj/