Generalforsamling 2018 og ekstraordinær generalforsamling


Der indkaldes hermed til ordinær og ekstraordinær generalforsamling i Dansk Ruhår Klub lørdag d. 28. april kl 13.00 på Fyn, Ejby Hallen, Halvej 5, 5592 Ejby

Dagsorden (ordinær generalforsamling):
1. Valg af dirigent
2. Valg af tre stemmetællere
3. Aflæggelse af årsberetning
4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
5. Fremlæggelse af budget
6. Valg af bestyrelse og to suppleanter
    Søren Hecht Petersen (kasserer) - modtager ikke genvalg
    Eline Noiesen - modtager genvalg
    Kaj Verner Nielsen - modtager valg
6. Valg af to revisorer og en suppleant
7. Valg af medlem til FJD
8. Indkomne forslag
9. Evt.

I følge klubbens love skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være formanden i hænde senest 3 uger inden generalforsamlingen. Forslaget skal være ledsaget af en nærmere begrundelse og en redegørelse for, hvad man ønsker at opnå med forslaget. Bestyrelsen giver senest en uge før generalforsamlingen på klubbens hjemmeside udtryk for sin holdning til evt. forslag.

Alle indkomne forslag bekendtgøres på klubbens hjemmeside, når tidsfristen for indsendelse er udløbet.

Kandidater til bestyrelsen skal tilkendegive deres kandidatur til formanden senest 3 uger inden generalforsamlingen. Tilkendegivelsen skal ledsages af en kort præsentation, som offentliggøres på klubbens hjemmeside.

Dansk Ruhår Klub er vært ved fælles kaffebord. 
 

Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen foreslår enkelte ændringer i klubbens love. Vedtagelse af ændringer af klubbens love kræver, at 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for disse, og da bestyrelsen ikke forventer, at helt så mange deltager på klubbens generalforsamling den 28. april 2018, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringer af klubbens love kan vedtages med simpelt flertal (se §9, stk 5).

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes umiddelbart efter ordinære generalforsamling.

Forslag til ændringer af klubbens love samt kommentarer til forslagene (offentliggjort 1.4.18). Forslagsstiller: Bestyrelsen

Kandidater til bestyrelsen


Overrækkelse af pokaler

Husk at indsende resultater (og evt. pointberegning) hvis du og din hund er kvalificeret til en af de pokaler, der overrækkes på generalforsamlingen. Resultatliste på aktuelle hunde bedes sendt til pokaladministrator: 
Poul-Erik Rasmussen, Åvangen 25, 5771 Stenstrup, telefon: 2223 2362, pokaler@ruhaar.dksenest den 31. marts 2018

Nedenstående pokaler uddeles:

  • Chr. Stilling-Andersens vandrepokal af 1938, til den ruhår der har opnået højest antal point på fuldbrugsprøve i 2017
  • Dambo pokalen, til den mest vindende ruhår på markprøve efter et pointsystem.
  • Kennel Kragborgs vandrepokal, til mest vindende ruhår efter et pointsystem.
  • Hjortekærs vandrepokal - til opdræts- og avls klasser. Mest vindende på udstilling.
  • Olaf Paulsens mindetallerken (klubårsvinder), yngste jagtchampion.
  • 75 års jubilæumspokalen, til yngste hund med 1. præmie på fuldbrugsprøve.
  • Birkemosens vandrepokal, mest vindende ruhår efter et pointsystem.
  • Kennel Hedeagers vandrepokal, til yngste hund med bestået ræveslæbprøve.
  • Dansk Ruhår Klubs sporchampion pokal, til landets yngste sporchampion

Pokalernes proportioner kan ses her -og husk at returnere pokalerne senest 31. marts og gerne før!!!

 

Læs de indkomne forslag

Du skal bruge Adobe Acrobat Reader 
for at læse dokumenterne. 
Den kan du hente her, 
kvit og frit og uden risiko.
acrobat_reader_165x165