Marktræning

marktran-2012
Som noget nyt i 2012, prøvede vi at lave marktræning for vores nye ruhårsejere i området, unge hundeførere og selvfølgelig
alle andre med interesse for markarbejdet med vores dejlige ruhår.
Egentlig havde vi planlagt 1 hold på 12 hunde, og så 3 gange træning. Men inden vi fik set os om var vi oppe på 2 hold og
derfor måtte vi enten lave flere gange, eller lave lodtrækning om pladserne.

Orla Møller som havde tilbudt at lægge terræn til, tilbød at vi kunne have 2 hold og så skulle det ene hold træne onsdag og det
andet hold torsdag de første 2 gange, og så holdenes 3 gang, blev sammenlagt til om onsdagen, da der var blevet høstet rundt omkring.
Stor tak til Orla for hans kæmpe indsats for klubben og områdets medlemmer og tak til lodsejerne for lån af terrænerne.

Vi var 18 stk. hundeførere og hunde ialt. Der blev trænet på hede, i roer og på stup og lidt i eng. Der var godt med fugle på terrænerne,
og nogle fik meget ud af dem, og andre mindre. Der blev trænet stand for fugl i flosker, med opfløj af fugl, for dem der ønskede det.
Der blev selvfølgelig også trænet marksøg, og sekundering på en pap hund i natur størrelse.

Den sidste aften sluttede vi med, at Dan Møller, Orlas søn kom ud i terrænet og tændte op i grillen, hvor vi fik lidt dyrskue pølser og en
Øl/ vand for at slukke tørsten. Det var en rigtig hyggelig måde at afslutte på.
Der er kommet mange dejlige tilkendegivelser tilbage på træningen, og håber derfor det er kommet for at blive igen til næste år og mange
år frem.