Årsmøde omr. Herning

Årsmøde 2012 i område Herning.

  • Udskriv
  • Email
  • Skift
Husk - Husk - Husk
Årsmøde i område Herning onsdag d. 7. nov. kl. 19.30 i Egehytten, Ejstrupvej 7A, 6920 Videbæk.
Kom nu og mød op, og hør nyt fra området, og giv jeres meninger til kende, kun på denne måde
kan vi blive bedre, og opfylde jeres ønsker, hvis det er muligt.
Området er vært v. en øl/ vand under mødet, og ligeledes kaffe/ m. brød bagefter. 

Områdemøde - Herning d. 7.11.12

Dagsorden

Velkomst
Valg af ordstyrer
Beretning for 2012
Tilskud fra Ruhårsklubben - Due kaster og nye tiltag i området.
Økonomi v. Keld Toft

Info vedr. afholdte arrangementer m.m:
Majken:    - Web/ billeder.
Annette:   - Forårsmarktræning - Schweiss træning v. KHK
Rasmus  - Forårsmarkprøve
Torben     - Udtagelse til racedysten
Bjørn        - Ræveslæbs træning/ prøve - VSA v. Damholt
Benny      - VSA i Stauning
Annette:   - Efterårsmarktræning - Efterårsmarkprøve
Ole            - Fuldbrugstræning

Rygepause......... 10 min.

Næste års aktiviteter - Nye aktiviteter??? Forslag modtages gerne.

Valg til udvalget: på valg er:
Rasmus (modtager genvalg)
Keld Toft, Kassemester(modtager genvalg)
Bjørn Barslund (modtager genvalg)
Torben Haugaard (modtager ikke genvalg)

Evt.
Kaffe.

Vel mødt til alle...
Med venlig hilsen 

Annette Rasmussen
Kontaktperson område Herning