Referat af mødet 13. september 2017

Hermed referat fra orienterings- og debatmøde.

Det skal bemærkes, at område Hirtshals ikke deles, men forbliver ét område, der dækker hele Vendsyssel.

Med Venlig Hilsen

Jens Toft
Formand

REFERAT