Opdeling af område Hirtshals

Til område Hirtshals

DRK´s bestyrelse har modtaget ansøgning om at opdele område Hirtshals. Det nye område ønskes opstartet i den sydlige del af området.

Bestyrelse har været i dialog med område Hirtshals og det nye områdes stiftere og har godkendt at der oprettes et nyt område.

Det nye område Hjallerup :

Det nye område vil have postnr. 9300, 9310, 9320, 9330, 9340, 9352, 9362, 9370, 9380, 9381, 9382, 9400, 9430, 9460, 9490, 9490,9492, 9700, 9440, 9493, 9690, 9740, 9750

Det nye område Hjallerup følge DRK´s retnings liner for lokalt arbejde (http://www.ruhaar.dk/dansk-ruhar-klub/det-lokale-arbejde ). Det vil sige der skal vælges en lokalgruppe, holdes årlige møde og føres regnskab. Det nuværende område Hirtshals skal selvfølgelig også følge de samme retnings liner.

Selv om der nu bliver to lokale områder, er det helt op til vores medlemmer, hvor de ønsker at gøre brug af aktiviteterne. Om man så står registret i Hirtshals, Hjallerup, Hobro o.s.v. skal alle DRK´s medlemmer være velkommen til at deltage i aktiviteterne.

Det står også vores medlemmer frit, at vælge i hvilket område de ønsker at være aktive i, om det så er som træner eller som lokale bestyrelsesmedlemmer. DRK vil dog arkivere medlemmerne i det område, som de bor i, men ønsker et medlem at være tilknyttet et andet område, for f.eks. at være stemmeberettiget i andet område end der hvor medlemmet bor, skal medlemmet kontakte kassereren pr. mail, som vil rette det på medlemslisten.

På vegne af DRK´s bestyrelse

Formand
Jens Toft
Tlf. 29 21 85 55