Program for 2013 Aktivgruppen Storstrømmen

Så er der nyt aktivitets-program for 2013 i Aktivgruppen Storstrømmen.

Vi udsender program + kalender pr. post til alle på adr.-listen inden nytår.

Følg med i planlagte aktiviteter, HUSK især klubaften Tirsdag d. 29. Januar 2012 som afholdes på Dyrlægegårdens Hundecenter i Våbensted (mellem Sakskøbing og Maribo). Dyrlæge Kim Rasmussen holder et foredrag om Førstehjælp til hunde, og viser rundt i klinikken, med div. træning-bassiner m.v.

Følg med på hjemmesiden. 

I ønskes alle en god jul samt godt og lykkebringende nytår 2013.

M V H

Kim Nielsen