Beretning Område Fyn, 2016

Område Fyn

Kontaktperson Hanne Buhr

fyn@ruhaar.dk

 

Beretning for Område Fyn, 2016:

Året 2016 startede ud med hvalpemotivation, som på Højstrup blev afholdt i alt 7 lørdage med Jens Ole Dam som træner. Der var rigtig fin tilslutning med 10 hvalpe/unghunde.

Markprøveinstruktionsdagen, som Poul Erik Rasmussen stod for igen i år, blev afholdt sidst i februar. Ikke den store tilslutning i år desværre – men vi havde en god dag, hvor Poul Erik gav et indblik i, hvad det vil sige at gå på mark, gennemgang af regler, mm., og jeg er sikker på, at det giver folk mod på at forsøge sig med ”rigtige” prøver. Tak til Poul Erik for en rigtig god dag!

Den lokale forårsmarkprøve d. 6. marts 2016 havde deltagelse af to unghunde og 22 åben klassehunde. I år afholdtes prøven på Østergaard/Ørnfeldt, Agedrup og Sanderumgaard - dejlige terræner, og det hele under ledelse af Jan Poulsen. Tusind tak til Jan og hans hjælpere for en rigtig god dag i marken og ikke mindst tak til terrængivere for at det kan lade sig gøre med sådanne arrangementer. Tak til dommerne Povl Bjarne Jensen, Ole Mogensen og Poul-Erik Rasmussen.

Bedste Åben klasse hund blev Jan Poulsen med Freja og derudover uddeltes en 1. pr., tre 2. pr. og en 3. pr..

Til debataftenen først i marts havde vi besøg af Henrik Vestergaard Hove-Nielsen, jagthundekonsulent i Danmarks Jægerforbund. Henriks overordnede budskab var det gode hund-fører forhold og uddannelsen af jagthunden på hundens præmisser. Et velbesøgt foredrag med ca. 55 deltagere fra nær og fjern og repræsenterende mange forskellige hunderacer.

Ni marktræninger blev tilbudt i foråret og de otte af disse blev afholdt. Der var meget svingende tilslutning og her var det nok især unghundene, som svigtede i antal. Tusind tak til terrængivere og –ledere. Der gøres en stor indsats for at finde terræner og der bruges mange timer på at få det til at ”klappe”.

Ringtræning og trimning måtte i år desværre aflyses, idet kun tre var tilmeldt. Axel Hansen havde lovet endnu en gang at stå for aftenens program, så tak for at du igen ville stille op!

Schweisshundedagen, der lå midt i april måned, var næste programpunkt i årets aktiviteter. Jens Toft og Jan Poulsen stod for undervisningen – mange tak til jer for igen at ville være tovholdere.

Ørnfeldt lagde skov til – tak til Lisbet Haustrup for at vi – igen! – måtte komme og benytte de fantastiske arealer!

10 hunde deltog og jeg er sikker på, at alle fik noget med hjem og fik inspiration til at arbejde med denne side af hundetræningen…

Som en naturlig forlængelse af schweissdagen havde Jørgen Madsen en enkelt dag med træning, hvor sporene var lagt på forhånd og folk ”bare” skulle møde op og gå sporene. Kender jeg Jørgen ret, så har de fem deltagere fået fuld valuta for pengene og fået konstruktiv kritik og gode idéer!

Dressurtræningen/hvalpemotivationen startede sidst i marts og forløb over 11 onsdage på arealerne ved Højstrup. Der var som vanlig rigtig god opbakning både for hvalpe/unghunde og åben klasse.

Afslutningen med 5 hvalpe, 8 unghunde og 15 åben klasse-hunde var en fin dag. Berit Mikaelsen dømte hvalpe og unghunde, hvor bedste hvalp blev Quenni med Lars Kroun og 1.v. unghunde blev Kenzo og Jan Frandsen. Jes Laulund, Michael Sørensen og Lars Mikaelsen dømte åben klasse, hvor undertegnede tog pokalen med Kudu.

TAK for hjælpen til dommerne og for sponsorpræmier og billeder fra dagen til Prof Dog!

Slæb- og apporteringstræningen, som i år var 10 onsdage, havde ligeledes god tilslutning. Holdopdeling efter niveau og ikke efter alder giver godt udbytte for hunde og førere…

Den lille apporteringsprøve med udtagelse til racedyst foregik på Højstrup. Der deltog desværre kun seks hunde hvoraf de fire bestod prøven. Bedste hund på dagen blev Gørklintgårds Balou med fører Marino Dalsgaard. Holdet til racedysten bestod af Balou og Marino Dalsgaard, Thor og Ulrik Brandt samt undertegnede og Kudu. Tak til dommer Jørgen Christensen og dommeraspirant Kim Rasmussen og hjælperne Pernille Pedersen og Daniel Petersen!

Racedysten blev igen-igen afholdt af Område Fyn på Sortenkær. Der deltog 8 racer og for første gang var prøven åbnet for andre DKK-racer end de stående hunde. Det var kun Labrador Retriever, som deltog udover de stående hunde. Dommerne var Søren Stærkær, Jørgen Christensen og Freddy Friborg Madsen. Tak til dem for en god dag og stor tak til hjælperne Daniel, Pernille, Jens Erik og Kai-Stig for at rende med vildt, hente mad, mv.!

Racedysten blev vundet af Labrador med 86 point af 90 mulige – stort tillykke. De må på den i 2017 med at arrangere prøven, som i øvrigt overgår til DJ. Og det skal så lige bemærkes, at bedste stående hund blev Balou med fører Marino Dalsgaard – tillykke!!

Igen havde vi hvalpemotivation i juli/august og her forestod Jens Ole påny træningen – 8-10 hvalpe dukkede op og fik fif og god træning på Højstrup. Tak Jens Ole for at du vil bruge dine lørdag formiddage på ”de små”.

Ræveslæb på Ørnfeldt Gods havde i år deltagelse af 13 hunde – og 13 viste sig ikke at være et lykketal, idet 8 hunde dumpede ræveslæbet!

Tak til Lisbet for terrænlån, Jan Poulsen for terrænledelsen og dommer Jes Laulund. Og naturligvis tak til Knud, Thomas og Meik for at de havde lyst til at trække rundt med rævene…

Sensommerens marktræninger – 12 styks – har været fornuftigt besat; dog er det igen de unge hunde, som har været svære at få i gang og komme på marken.

Flere havde budt ind med at stille terræner til rådighed. Tusind tak til Jørgen Madsen, Svend Hansen og Niels Chr. Johansen for jeres tid og lyst til at sætte agerhøns ud og efterfølgende passe dem og være terrænledere på de enkelte markdage…

Bubbelprøven og Unghundedag med fældning af fugl lå i weekend´en 17./18. september. Begge dage foregik på Ørnfeldt Gods. Vi så masser af fugle - og råvildt og harer var ligeledes på dagsordenen…

Endnu en gang TAK til Lisbet for lån af terræn og for husly og stor tak til Jan Poulsen for at være terrænleder og styre begivenhederne begge dage. Der bliver lagt et virkeligt stort arbejde i at få det hele til at fungere optimalt disse to dage og det kræver et stort engagement i løbet af sæsonen fra Lisbet og Jans side.

Bubbelprøven blev vundet af Jens Toft med Sai-Gha´s Congo. Stort tillykke! Desværre var der ikke andre placerede hunde. Tak til dommer Lars Mikaelsen, som brugte en dag på de fynske ruhår – samt to sjællandske ruhår…

For at få årets træning til at forløbe så godt som muligt, ja, så kræver det hjælp fra mange mennesker. Jeg vil derfor takke vores trænere MANGE gange – Poul Richardt Pedersen, Jørgen Madsen, Jens Toft, Daniel Petersen, Kai Klüwer, Henrik Thygesen, Jens Ole Dam, Pernille Pedersen og Bjarne Henriksen. Uden jer – ingen træning… Tænk at nogen vil lægge så mange timer i andres hunde – det er fantastisk, og vi er meget heldige at have så mange kræfter at trække på. Og heldigvis ser det ud til at alle vil fortsætte til næste år!

TAK til alle som i årets løb har hjulpet området og fået tingene til at køre – trykning af Ruhårsposten, annoncesalg, ølsalg, hjælpere på prøver, instruktører, terrænledere og -givere, dommere, etc.. Uden jer – ingen aktiviteter, så enkelt er det!

Der gøres et stort arbejde i alle områderne med at promovere ruhåren og vise racens alsidighed. Område Fyn er ingen undtagelse og i år har der været tre arrangementer med deltagelse af fynske ruhår:
I april afholdt OCC jagtmessen og her havde ruhårsklubben en stand, som var godt besøgt. Vi fik budskabet ud til besøgende, at en ruhår er en god og alsidig jagthund, som kan med andre hunde og mennesker. Tak til de personer, som havde lyst til at bruge mange timer på ruhårens sag og hive en eller flere dage ud af kalenderen!

I maj blev Tarup-Davinde-dagen afholdt og vi havde en lille stand, som var fornuftigt besøgt. Området indbyder til at vise hundenes arbejdsmæssige kvaliteter, hvilket blev gjort, så der var lidt at se på for publikum. Tak til Poul Hansen og Poul Richardt for sammen med undertegnede at tilbringe nogle hyggelige timer med vores hunde i dette dejlige område.

Valdemars Slot havde ligeledes en stand for ruhårsklubben i forbindelse med en livsstilsmesse. Tak til dem, der stillede op, og brugte tiden på ruhåren…

Og til slut skal lige nævnes flotte fynske resultater:

Lillehedens Basse og John Hansen deltog - igen - på DJ´s Forbundsmesterskab (den udvidede apporteringsprøve) og blev en flot 4. vinder! Lillehedens Bosco er blevet Sporchampion og Poul-Erik Rasmussen blev med Hørup Åens Tess udtaget til DM på mark i efteråret 2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mest vindende ruhår på Fyn, 2016: Lillehedens I. Bosco med fører Jørgen Madsen – tillykke!
_________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                              Med venlig hilsen

                                                                                                                                                                 Hanne Buhr