Beretning Omr. Fyn 2017

             

Område Fyn
fyn@ruhaar.dk
Kontaktperson Hanne Buhr

 

Beretning for Område Fyn, 2017:

2017 har lige som de foregående år budt på mange aktiviteter i klubregi. Ringtræning og trimning blev ikke til noget i år grundet for få tilmeldinger – mens andet er kommet til i form af træning til JET1.

Hvalpemotivation i februar/marts og igen i juli/august stod Jens Ole Dam for. Det har på begge kurser været en antalsmæssig succes med omkring 10 hvalpe på holdene. Det er måske fordi det rygtes, at Ole er en god og inspirerende træner! Tak Ole for din tid med ”de små”; det er vigtigt at de føler sig velkommen og vigtigt at hundeførerne får gode idéer og noget at arbejde videre med…

Marktræningsdelen skydes i gang med markinstruktion afholdt i februar på arealer omkring Stenstrup. Igen i år var det Poul-Erik Rasmussen, som stod for løjerne for de ni hunde, som mødte op. PE gav et indblik i Fælles Markprøveregler og gav folk råd og vejledning på den praktiske del i dét, at gå med hund på marken. Mange tak Poul-Erik for en god og informativ dag!

Grunden til, at vi har valgt at lægge markinstruktionen så forholdsvis tidligt på året er, at det måske kan give anledning til at folk melder sig til den lokale forårsmarkprøve, som ligger første søndag i marts.
Denne lokale prøve havde i år deltagelse af knap 20 hunde fordelt på unghunde og åben klasse. Stor tak Jan Poulsen og tak til dine hjælpere for gode terræner på hhv. Sanderumgård, Ørnfeldt/Østergård og Kærby/Agedrup. Naturligvis en stor tak til dommerne Jørgen Christensen, Poul-Erik Rasmussen og Kim B. Rasmussen samt alle terrængivere!

Marktræninger afholdes forår og efterår og der har generelt været god tilslutning. Tak til dem, de lægger tid og kræfter i at finde terræner, og for at I vil bruge tiden sammen med hundefolkene og selvfølgelig tak til dem, der lægger marker til!

Afslutningen på markarbejdet er Unghundedagen og Bubbelprøven, som afholdes en weekend i september. I år deltog otte på unghundedagen og 12 på Bubbelprøven, som blev dømt af Lars Mikaelsen. Tak Lars, for at være os behjælpelige endnu en gang!
Flere nye ansigter dukkede op til unghundedagen, hvilket er rigtig dejligt.
Ørnfeldt lagde igen terræner og lokale til begge dage og tusind tak til Lisbet Haustrup endnu en gang. Jan Poulsen forestod det hele og havde sørget for skytter, mm. – herunder godt vejr – hvilket i år må siges at være noget af en præstation. Tak til Jan for tid og engagement!!!

Vores debataften i år stod Annette Laursen og Maria Runøe for. Annette talte om JET1 og viste flere billeder fra afholdte tests, så foredraget blev krydret med noget fra den virkelige verden! Maria, der er dyrlæge i Nyborg, holdt et spændende og vedkommende indlæg om førstehjælp til hunde. Tusind tak til jer begge for jeres tid – der var helt sikkert noget at tage med hjem og summe lidt over…

Schweissdagen blev i år afholdt på Ørnfeldt. Tak til Lisbet for lån af skov og lokale og tak til Jan Poulsen og Jens Toft for undervisning, mm., i løbet af dagen. 10 deltagere blev det til og jeg er sikker på at alle lærte noget – ellers hørte de ikke efter!

En schweisstræning stod Jørgen Madsen for sidst i april. Tak Jørgen! Jeg ved, at deltagerne har fået gode råd og brugbar praktisk viden med hjem…

Dressurtræningen og senere Slæb- og Apporteringstræningen havde igen i år rigtig god tilslutning. Vi opdeler efter kunnen og ikke alder, hvilket giver mere ensartethed og større udbytte for den enkelte hundefører. Elmelunden blev flittigt besøgt og det giver ligeledes variation i træningen.
Afslutningen, som i år blev afholdt på Elmelunden, havde deltagelse af fem unghunde og 16 åben klasse-hunde. Løjerne blev bedømt af Kim B. Rasmussen, Jes Laulund, Poul-Erik Rasmussen og Lars Mikaelsen. Tak til jer for en god dag! Tak til ”Prof Dog” for sponsorpræmier og gode fotos fra dagen!
Preben med Lauge fik pokal for bedste unghund, mens Margit fik Fighter-præmien for dén unghund, som var rykket mest under kurset.
Jan Frandsen og Kenzo gjorde rent bord fra hold 2 med 100 point ud af 100, mens Ole Dam og Zion blev bedste hold 3-ekvipage med 99 point. Tillykke!
En kæmpe TAK skal lyde til vores trænere: Pernille, Bjarne, Jørgen, Robert, Jens, Henrik, Kai, Poul Richardt og Daniel – uden jer, ingen træning… I står til rådighed fra april til august og det kræver tid og gennemtænkning af opgaver mv. til hver gang – det er et stort arbejde!!!

Apporteringsprøven med udtagelse til racedyst afholdt vi også på Elmelunden. Tak til dommerne Jørgen Christensen og Søren Stærkær samt hjælperne Niels Sørensen og Jens Erik Bruun. Holdet, der blev udtaget var Ole Mogensen, Jan Frandsen og Jens Toft. Og de klarede sig glimrende til racedysten og blev 3. vindere med 87 point, kun slået af Engelsk Setter og Labrador. Tillykke!

Ræveslæbsprøven blev afholdt i august med dommer Jes Laulund og Jan Poulsen og hans hjælpere var særdeles aktive aftenen igennem, så det klappede. Tak til jer alle! Og tak til Lisbet for lån af skoven på Ørnfeldt!
Ni hunde deltog og syv bestod – slet ikke dårligt…

JET1 træning var nyt programpunkt i år. Jan Frandsen har haft to træninger, mens undertegnede har haft én træning. Det har været forbeholdt hundeførere, som havde til hensigt at melde til JET1. Altså ikke ”bare” en billig træningsdag – der skulle være et mål… Tak Jan for din tid med træningsdagene!

 

Der er mange aktører at takke for at få disse arrangementer og aktiviteter til at fungere. Ruhårsposten skal sættes op og trykkes, der skal sælges annoncer, hjælpes på prøver, der er dommere, trænere, instruktører, mmm.. ALLE skal have en kæmpe tak – der er mange i klubben, som nyder godt af jeres arbejde!!!

Næste år bliver der byttet lidt ud i trænerstaben og de forskellige aktiviteters tilmeldinger, mv., vil blive fordelt på lidt flere personer. Det er af den simple grund, at der er meget arbejde i ”kulissen”, og det kræver mange timer.

Desuden vil 2018 byde på Jagtmesse i OCC, hvilket bliver et stort projekt.

Tak for i år – og på gensyn i 2018…

                                                                                                                   Hanne Buhr

                                                                                                                   Kontaktperson for Område Fyn