20. marts 2013 - Orienteringsaften

Informationsaften i område Roskilde

20. marts 2013 kl. 19.30 - 22.00 

 

Afholdt i Gadehaveskolens kantine.

Der var fremmødt 8 medlemmer.

Der fulgte en gennemgang af årets aktiviteter ved kontaktmand Finn Storm Jensen.

Årets regnskab blev fremlagt. Aktiviteter i 2013-14 blev fremlagt og diskuteret i relation til budgettet for året. Årets store projekt er at få oprettet en fælles base for vores apporteringstræning i Høje Taastrup med container og frysere.

Finn Storm Jensen blev genvalgt som kontaktmand, hvor Steen J. Skov vil støtte den løbende elektroniske opdatering af området på information og økonomiområderne.

Valg til udvalg: Tovholdere på hhv. apportering Steen J. Skov, instruktører Peter Pedersen, markprøvetræning Søren Nielsen og udstilling Per Sørensen.

Der blev afsluttet i god ro og orden.

 

/referent Steen J. Skov