Billeder

Så er der billeder fra marktræningen i galleriet.