Informationsaften den 21. marts 2012

Informationsaften i Roskilde området
Vi har afsat dato for informationsaften d. 21. marts 2012. 
Vi begynder på vores træningsterræn på Højvangsvej 19, 2640 Hedehusene kl. 17.30 - 18.00. 
Herefter kører vi til Gadehaveskolen, Gadehavegårdsvej 1, 2630 Taastrup. Forventet mødetidspunkt kl. 18.15. 

Her vil formand Finn Storm gennemgå årets aktiviteter og den historiske udvikling det sidste års tid. 
Områdets aktivitetsudvalg vil være tilstede ligeledes. Der vil være mulighed for at købe øl og vand til 10 kr.

Vel mødt!