Nyhedsmail fra DRK/Område Roskilde juni 2013

Kære Ruhårsven,

 

Jeg håber alle er kommet helskindet gennem Sankt Hans.

Inden vi går på sommerferie, vil jeg blot orientere om områdets aktiviteter.

 

Udtagelse til racedyst

I skrivende stund er der ikke indkommet nogle tilmeldinger til udtagelsen på lørdag. Vi aflyser derfor udtagelsen, og forbeholder os retten til at udpege hunde og -førere efter behov og mulighed.

 

Opstilling af container og frysere til apporteringstræning

Nu er arbejdet efterhånden færdigt med flytningen af frysere til vores container på Højvangsvej i Hedehusene. Den er placeret på vores område for apporteringstræning, og vil sikre, at vi har mulighed for at lagre emner til apportering. Hvis man kan komme til vildt, som kan anvendes, må man gerne sende en mail (roskilde@ruhaar.dk). De frysere, som tidligere har været placeret rundt omkring hos medlemmer med god plads, er nu flyttet. Der er foretaget status på vildtet og det er sorteret. Noget er smidt ud som følge af dårlig stand. Der er fin bestand af kaniner, ræve, ænder - men mangler duer!

 

HUSK! Ferie fra apporteringstræning

Husk, at der ikke er regelmæssig apporteringstræning i sommerferieugerne 28, 29, 30 og 31. Hvis man ønsker at træne, skal man sikre sig, at der åbnes. Ring til Finn eller send en mail til os (roskilde@ruhaar.dk).

 

Store Hestedag d. 7. - 8. september 2013 på Dyrskuepladsen i Roskilde

Der afholdes igen til efteråret Store Hestedag i Roskilde. Vi søger folk til at kunne hjælpe os med denne aktivitet. Per Sørensen er tovholder på projektet og hører rigtig gerne for folk, som kunne hjælpe. Det er spændende dage... Støt op om projektet!

 

Bedste sommerhilsner 

Finn & Steen