Informationsaften onsdag d. 19. marts 2014

husk

HUSK
klubaften
i område
Roskilde

logo


Som husker fra aktivitetslisten afholder vi klubaften i område Roskilde:

Klubhuset på Højvangsvej i Høje Taastrup
Onsdag d. 19. marts 2014, kl. 19.00-22.00

Dagsorden

  1. Beretning 2013
  2. Gennemgang regnskab 2013
  3. Aktiviteter 2014

Kom med dine foreslag og gode idéer til årets aktiviteter.

 

Min hund, mig og min dyrlæge

Foredrag ved dyrlæge Flemming Obling

Forplejning: Øl og vand

Pris: Gratis (ingen tilmelding nødvendig)

  

Vel mødt!

Finn & Steen

 


Hvor er det?

 

Højvangsvej 19 kort