DRK Område Roskilde - Nyhedsbrev forår 2015

Kære ruhårsven,

 
Nu er tiden igen kommet - vi skal ud med vores hunde og træne - uden at fryse og uden at vores hunde skades af den hårde frost.
 
Jeg skal derfor gøre opmærksom på områdets aktiviteter i den nære fremtid.
 
Lørdag, d. 11. april 2015 afholdes ræveslæbsprøve i Vordingborg. Tilmeldingsfristen er d. 8. april 2015. Da vi naturligvis ønsker at få så mange til prøve, vil man ikke blive afvist om man tilmelder en dag for sent.
 
Onsdag, d. 29. april 2015 begynder apporteringstræningen i Høje Taastrup. Se information på område Roskildes aktivitetssider. På dagen indskrives hund og fører (husk forsikring og vaccinationsattest). Herefter opdeles man i hold afhængigt af fokus for træningen. De sidste par års erfaring har sagt os, at man ønsker prøverelateret træning. Hold sættes sammen til apporteringsprøverne og VSA. Der vil - som sædvane - sammensættes et hold til almen apporteringstræning - vi skal jo alle kunne forskellige discipliner på jagt til efteråret. Der vil ikke være systematisk træning denne aften. Afslutning med pølser og øl/vand.
 
Jeg vil gerne benytte anledningen til at nævne områdets aktiviteter for udstilling og messe for promoveringen af den ruhårede hønsehund. Per Sørensen er tovholder på området, og han kunne tænke sig flere hunde og førere, som vil tage en tørn for markedsføringen af vores hund - den alsidige jagthund.
 
ooOoo
 
Der blev afholdt informationsaften, d. 25. marts 2015 i klubhuset på træningsarealet i Høje Taastrup. Følgende referat blev taget:
 
 1. Valg af referent. Her blev Lars Boye valgt.
 2. Gennemgang er årets aktiviteter. Finn Storm fortalte og gennemgik om året på godt og ondt.
 3. Gennemgang af det godkendte regnskab. Steen gennemgik flot regnskabet for 2014. Der blev enighed om, at der skulle strammes lidt op på regnskabets afregningsdel af øl, vand og pølser. Der vil blive fremstillet et bogføringsbilag til dette formål.
 4. Valg af kontaktperson og koordinator. Steen Skov lagde hårdt ud, da han oplyste, at han stoppede som koordinator. Han forklarede for at berolige forsamling, at han ikke ville stoppe prompte, men vil meget gerne overgive koordinater jobbet i en glidende overgang. Der var ved fremmøde ingen, der ville eller kunne påtage sig job på nuværende tidspunkt. 
 5. Gennemgang af aktiviteter 2015 og 2016:
  1. Steen fortalte, at han gerne ville være behjælpelig med træning i ridehallen og diverse prøver i området.
  2. Det blev ønsket at vores nyhedsmail skulle blive brugt mere og bedre.
 6. Budget 2015 2016. Det var usikkerhed om, hvor meget der skulle bruges, da vi på nuværende tidspunkt ikke kunne gemmeskue, hvad og hvor meget, der skulle foregå fremadrettet. 
 7. Eventuelt
  1. Steen Skov fortalte, at der mangler hænder til områdets aktiviteter. Det skal ikke være de samme, der afholder alle aktiviteter. Området har indenfor de sidste 3 år skaffet: Træningsarealer, klubhus, container og frysere til vildt, duer, ræve osv.
 Mødet blev afsluttet i god ro og orden.
 
/referent Lars Boye
 
ooOoo
 
Vel mødt i kommende sæson!
 
Steen