Marktræning

 Bemærk marktræning !!!

Marktræning:

Thy eller Mors,(Flyttes til Vigsø)onsdag den 2/9- kl.17.45, tilmelding til Kaj Verner, 27646127 senest 2 dage før

Vigsø, søndag den 6/9-, kl. 09.30, tilmelding til Kaj Verner, 27646127 senest 2 dage før

Vigsø, onsdag den 16/9- kl. 17.00,tilmelding til Kaj Verner, 27646127 senest 2 dage før