HvAd betyder titlen?
 
 Nedenfor kan du se en oversigt over, hvad forskellige championtitler betyder.
 

DKJCH Dansk Jagtchampionat - se mere her
DKBRCH Dansk Brugschampionat - se mere her
DKSCH Dansk Sporchampionat - se mere her
DKCH Dansk Eksteriørchampionat - se mere her

SEJCH Svensk jagtchampionat tildeles stående kontinentale hunde med:
punkttegn 2 x 1. præmie i eliteklasse i Sverige
punkttegn godkendt anlægsklasse vildtsporprøve i Sverige 
eller mindst 3. pr. på vildtsporprøve i Norge
punkttegn mindst 2. pr. på udstilling opnået efter 15 måneders alder

INTBCH Internationalt brugschampionat tildeles hunde med
punkttegn 2 CACITer i 2 forskellige lande under 2 forskellige dommere
punkttegn 2 x 1. præmie på brugsprøve i internationale konkurrencer i FCI-regi
punkttegn mindst 2. præmie i brugshundeklasse eller åben klasse på en international udstilling opnået efter 15 måneders alder

INTCH Internationalt eksteriørchampionat tildeles hunde med
punkttegn dansk eksteriørchampionat
punkttegn 2 CACIB´er i to forskellige lande under 2 forskellige dommere
punkttegn mindst 1 år og 1 dag mellem det første og det sidste CACIB

NORDCH Nordisk eksteriørchampionat tildeles hunde
punkttegn der har opnået eksteriørchampionat i 3 af de nordiske lande

SECH, NCH, Svensk, norsk eller finsk eksteriørchampionat tildeles hunde med 
FINCH
punkttegn dansk eksteriørchampionat
punkttegn 1 certifikat (CAC) på svensk, norsk eller finsk udstilling

3. februar 2010